Giải pháp xe đạp điện thông minh

Các chức năng giải pháp

function-1

Kiểm soát điện năng thông minh

function-2

Tính toán tính toán truyền động điện thông minh

function-3

Khởi động không cần chìa khóa thông minh

function-4

Phát hiện lỗi thông minh

function-5

Chống trộm chip thông minh

function-6

Công cụ động thông minh

Phần cứng được hỗ trợ

Làm cho xe đạp điện trở nên thông minh, chỉ cần một sản phẩm

smart E-bike solution_03

BT-320

smart E-bike solution_04

WA-290B

smart E-bike solution_05

WP-100

smart E-bike solution_06

WD-295

Ứng dụng người dùng tùy chỉnh sâu và nền tảng quản lý cho thuê có
các chức năng mạnh mẽ để đáp ứng các nhu cầu kinh doanh khác nhau của bạn

smart e-bike
Bluetooth Unsense Unlock

Mở khóa vô nghĩa bằng Bluetooth

Mobile Control E-bike

Xe đạp điện điều khiển di động

Open API Interface

Mở khóa bắt đầu

Support Mall Docking

Hỗ trợ kết nối trung tâm mua sắm

Visual Operation Large Screen

Màn hình lớn hoạt động trực quan

Flexible Advertising Configuration

Cấu hình quảng cáo linh hoạt

Unkey Start

Mở giao diện api

more

Mong đợi nhiều hơn

Phương pháp tiếp cận hợp tác

Bạn có thể triển khai hoạt động kinh doanh cho thuê của mình bằng cách

smart E-bike solution_08

Tùy chỉnh thương hiệu

smart E-bike solution_09

máy chủ tự xây dựng

smart E-bike solution_10

Mã nguồn mở

Sẵn sàng để bắt đầu kinh doanh xe đạp điện thông minh của bạn?